Färdplansfakta

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen har tillsammans med Fossilfritt Sverige under 2020 tagit fram en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft. Utifrån fakta, statistik och berättelser om hur branschen arbetar för att nå åtagandena i färdplanen presenterar vi Färdplansfakta 2020. Branschen arbetar intensivt med sin verksamhet och de politiska styrmedel som behöver förändras för att nå målen i färdplanen. I Färdplansfakta uppdateras och synliggörs det här arbetet framåt.

Ladda ner PDF versionen av färdplansfakta