Försäljningen av biodrivmedel sjönk under september


Användningen av biodrivmedel under perioden januari – september 2018 sjönk med ca 10 % i jämförelse med samma period föregående år. Allt enligt preliminär statistik från SCB.

Försäljningen av biodrivmedel på den svenska marknaden under januari till september 2018 uppgick till ca 1 294 000 m3, en minskning med ca 10 % gentemot samma period föregående år.

Försäljningen av HVO under perioden januari till september 2018 uppgick till ca 888 400 m3, en nedgång med ca 147 600 m3 eller ca 14 %. Under september månad uppgick försäljningen av HVO till 89 500 m3, en nedgång med ca 30 % i jämförelse med september månad föregående år. Både HVO 100 och HVO drop in sjönk.

Försäljningen av etanol under perioden januari till september 2018 uppgick till ca 146 200 m3, en nedgång med ca 7 % gentemot samma period föregående år. Under september månad 2018 var försäljningen av etanol 16 800 m3, en ökning med ca 13 % gentemot september månad 2017. Etanol säljs både som låginblandad i bensin med 5 % samt höginblandad som produkten E85.

Försäljningen av FAME under perioden januari till september 2018 uppgick till ca 255 600 m3, en uppgång med ca 4 % gentemot föregående år.

Under september månad steg försäljningen av etanol och FAME, medan försäljningen av HVO sjönk, huvuddelen av nedgången stod HVO 100 för.  I den diesel som säljs på drivmedelsstationer blandas det in HVO och FAME med ca 25 – 50 %. HVO 100 säljs i separata pumpar.

Ulf Svahn VD SPBI ” Reduktionsplikten gynnar inblandning av biodrivmedel med hög förmåga att minska växthusgasutsläppen, vilket innebär att man med mindre volym kan leva upp till nivån som reduktionsplikten kräver”.

Allt enligt preliminära siffror från SCB jämfört med samma period föregående år, med bearbetning av SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI. E-post: göran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp