Förslaget om höjning av koldioxid- och energiskatt på drivmedel från och med januari 2017


SPBI har utifrån regeringens höstbudget räknat på vad de planerade skattehöjningarna från januari 2017 på drivmedel innebär.

Skattehöjningen av koldioxid- och energiskatt på bensin från och med januari 2017 innebär att skatten på bensin höjs med 23,8 öre liter inklusive moms.

Skattehöjningen av koldioxid- och energiskatt på diesel från och med januari 2017 innebär att skatten på diesel höjs med 21,0 öre per liter inklusive moms.

Beräkningarna har gjorts på den fossila delen av produkterna och inte justerats utifrån inblandning av biodrivmedel.

Författare: Sofie Quant