IEA rapporterar


I IEA: s (International Energy Agency) senaste månadsrapport framgår att efterfrågeökningen ökar något snabbare än väntat för 2018. Nu spår IEA att ökningen blir 1,5 mbd (miljoner fat per dag) vilket gör att världen är nära att komma över magiska 100 mbd per dag. Prognosen stannar på 99.3 och revideringen uppåt är på 0,1 mbd. På tillgångssidan fortsätter OPEC med Ryssland att begränsa utbudet. Disciplinen är hög och följsamheten ligger till och med över vad som är överenskommet på nivån 147 % inom OPEC vilket är högre än i januari. Ryssland ligger lägre på ca 85 %, Motvikten är igen USA där det blir allt tydligare att USA baserat på kommersiella grunder blir en ”swing-producer” med en ökning på 0,7 mbd inklusive Kanada jämfört med samma tid 2017. Totalt är prognosen att icke OPEC ökar med 1,8 mbd jämfört med 2017. Trots det är de kommersiella OECD-lagren på väg ned och närmar sig nu 5-års genomsnitt även om just januari visade på en viss uppgång. Priset har nu stadigt parkerat sig över 60 $/fat sedan oktober 2017 och är i skrivande stunde ca 65 $/fat.

Författare: Ulf Svahn