IEA: s månadsrapport


IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin rapport över mars där det framgår att den frivilliga produktionsbegränsningen mellan OPEC, Ryssland m.fl. är t.o.m. lite starkare än tidigare. Den ligger nu på 2,4 mbd (miljoner fat per dag). Det är både Ryssland m.fl. som har höjt sin efterlevnad samt Venezuela som nu dalar snabbt som en effekt av oroligheterna i landet. USA fortsätter uppåt och ligger 1,3 mbd över föregående år.

Efterfrågan ligger kvar på en ökningstakt av 1,5 mbd vilket lett till att de kommersiella lagren har gått ned ytterligare och ligger nu i stort sett på det fem-åriga genomsnittet.

Priset på bensin har stigit med 40 öre litern sedan årsskiftet. Det är helt att hänföra till ökningar i världsmarknadspriset omräknat i svenska kronor. Den svaga svenska kronan står för ungefär 5 ö/l medan ökningen i produktpriset står för resten. Oroligheterna i Mellanöstern håller uppe prisnivån på 70 $/fat nivån för Brent råolja och innan den situationen är normaliserad är det svårt att se någon större förändring.

Författare: Ulf Svahn