IEA: s månadsrapport


IEA:s (International Energy Agency) månadsrapport visar på en något dämpad ökningstakt för det andra kvartalet. Det är framför allt OECD-länderna som visar på en minskad efterfrågan i Europa men en ökning i USA om än något svagare. Ökningen innebär ändå en efterfrågan som för första gången kommer att ligga på över 100 mbd (miljoner fat per dag) under tredje kvartalet 2018. Den något svagare ökningstakten gör att IEA tror på en ökning på 1,4 mbd för 2018 och 1,5 för 2019. På tillgångssidan var det en ökning i juli med 0,3 mbd till 99,4 mbd när Ryssland med flera ökade utbudet i linje med överenskommelsen om produktionsbegränsningen i juni. Lagernivåerna inom OECD fortsätter nedåt som en konsekvens av produktionsbegränsningen och säsongsmässiga effekter och ligger nu under det normgivande 5-årsgenomsnittet.

Författare: Ulf Svahn