IEA: s Månadsrapport


Tydlig minskning av ökningstakten i efterfrågan på olja i 4 Q 2018 med en ökning på 0,95 mbd (miljoner fat per dag) mot 1,5 mbd i 3 Q. Årstakten sjönk något därmed och stannade på en ökning på 1,3 mbd och uppgick till 99,2 mbd som genomsnitt över året. IEa räknar dock fortsatt med en ökning på 1,4 mbd för år 2019.

Trots OPEC och Ryssland m.fl frivilliga produktionsbegränsning ökade produktionen i februari med 1,5 mbd mot föregående år. Det är Framför allt USA som står för ökningen genom sina oljeskifferfält. Då begränsningen är tänkt att upphöra 1 juni kan det medföra en lagerökning under andra halvan av 2019.

IEA tar också upp Europas motvilja mot dieselbilar. Den europeiska diskussionen har lett till en rejäl omsvängning av inköpen av personbilar. Bensinbilsförsäljningen steg med 12,8 % medan motsvarande för dieselbilar var minus 18,3 %. Med en bilförsäljning på 14 miljoner bilar i Europa kommer det att snabbt påverka konsumtionsmönstret av drivmedel. En utveckling som är olycklig av två skäl. Eftersom dieselmotorn är energieffektivare än ottomotorn ökar användningen av flytande energi vilket spär på koldioxidutsläppen och eftersom det idag är lättare att byta ut fossil diesel mot förnybar ersättning leder även detta till ökat koldioxidutsläpp. Vi behöver hålla flera bollar i luften samtidigt för att fatta kloka beslut. Ett ensidigt jagande mot dieselmotortekniken leder fel. Mer fokus på optimal lösning för behovet är vägen framåt.

Författare: Ulf Svahn