IEA: s Månadsrapport


Efterfrågan på oljeprodukter föll 160 kbd i maj 2019 jämfört med 2018, och i perioden jan-maj ökade den ’bara’ med 520 kbd, vilket är lägsta ökningen sedan 2008. Indien och Kina visar stark efterfrågan, medan USA och resten av världen saktar in. IEA har reviderat ner tillväxtprognoserna för både 2019 och 2020 till 1.1 mbd (100 kbd) respektive 1.3 mbd (50 kbd).

Produktionen sjönk mot tidigare år, med disciplin kring OPEC+’s begränsningar och förluster i Iran och Venezuela pga sanktioner. OPEC+ sjönk 2 mbd i juli, och non-OPEC ökade med 1.4 mbd. F.n. ser det ut som OPEC’s frivilliga produktionsbegränsningar består även under andra halvåret 2019.

Ökade spänningar i Hormuz-sundet, med attacker på och konfiskering av fartyg, leder till att länder som Saudi och Irak tittar på alternativa transportvägar och stora, existerande pipelines börjar brukas för transport till Röda Havet i syfte att minska beroendet av Hormuz. F.n. transporteras ca 20% av världens olja genom sundet.

Brent crude sjönk under $57/fat i augusti, vilket är lägsta nivån på 7 månader, och ett tecken på ökad oro för handelskonflikter, svagare global ekonomi och lägre (tillväxt)efterfrågan. Med en svagare efterfrågan ser världen ut att vara väl försedd med olja under närmaste perioden, enligt IEA.

Författare: Johan G Andersson