IEA:s månadsrapport


Produktion

September 2019 var en dramatisk månad med attacker på oljeanläggningar i Saudi Arabien som ledde till stora produktionsbortfall. Enligt IEA sjönk den globala produktionen med 1.5 mb/d till 99.3 mb/d efter att mer än halva Saudi’s produktion slagits ut. Även om man nu snabbt återställer kapaciteten och resten av OPEC fortsätter att leverera stabilt, så kommer man troligen att behöva ta av lagervolymer under kvartal 4 2019. Prognosen för 2020 ser annorlunda ut, då länder utanför OPEC (USA, Brasilien, Norge) snabbt ökar produktionstillväxten från 1.8 till 2.2 mb/d.

 Efterfrågan

Efterfrågan har hämtat sig något från låga nivåer under första halvåret 2019, och ökningen låg på 1.4 mb/d i augusti, med en förväntan att den ska hamna på 1.6 mb/d för andra halvåret. En av orsakerna till ökningen är att priserna idag ligger ca 30% lägre jämfört med förra året. Prognosen för tillväxt under 2020 har reducerats ned till 1.2 mb/d, vilket reflekterar en långsammare ekonomisk tillväxt i världen.

 Lager

Lagernivåerna i OECD länder steg till 2.974 mb i augusti, vilket är 43.1 mb över det 5-åriga genomsnittet, och motsvarar 61.6 dagar. I september sjönk de kommersiella lagernivåerna i alla tre OECD regioner som en effekt av störningarna i Saudi Arabien.

 Priser

Första handelsdagen efter attackerna steg priserna på Brent Crude med 19% till $71.95/bbl, men efter att Saudi gett utfästelser om att snabbt åtgärda bortfallet, och att marknaden räknade in höga lagernivåer och en beredskap att börja nyttja lager, så sjönk priserna snabbt tillbaka till nivåer som idag ligger ca $2/bbl lägre än innan attackerna. Detta som en effekt av lägre tillväxt, potentiella handelshinder och en tilltro till att lagernivåerna agerar försäkring och att marknaden då kan hantera situationer som denna. OECD länder håller nästan 3.000 mb i kommersiella lager, och IEA:s medlemsländer håller ytterligare ca 1.600 mb i strategiska beredskapslager, så marknaden är väl rustad för störningar.

Författare: Johan G Andersson