Information med anledning av coronaviruset Covid-19


Petroleum- och biodrivmedelsbranschen är en samhällskritisk verksamhet och säkerställer produktion och distribution av drivmedel och andra produkter.

Vi följer situationen med COVID 19 nogsamt, samverkar med myndigheter i frågorna och arbetar aktivt med kontinuitetsplanering.

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och säkerställa hälsa och risk för smittspridning på raffinaderier, depåer, marknadsplatser och kontor. Säkerhet och omsorg för kunder och medarbetare är en prioritet.

Vi som bransch arbetar för att det svenska samhället ska fungera i vardag som kris.

Författare: Anne Öberg