En tydlig väg framåt

En tydlig väg framåt

Efter en stark inledning på året har effekterna från pandemin Covid-19 märkts i fallande drivmedelsförsäljning sedan slutet av mars. Under april var fallet särskilt stort för bensin, där försäljningsvolymerna backade med 16 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är en historiskt stor nedgång och beror främst på de olika restriktioner och rekommendationer som införts för att begränsa smittspridningen i Sverige. För diesel minskade volymerna med 5 procent under april. Nedgången har hållit i sig under maj, där försäljningen av både bensin och diesel minskade med 8 procent vardera.

Trots nedgången är det fortfarande en relativt stadig efterfrågan från tung trafik, som lastbilar, bussar och sjötransporter. Det är också i linje med ambitionerna från politiker och myndigheter att hålla i gång varuförsörjningen och handelsflödena så mycket som möjligt. Under våren har nedgången i drivmedelsförsäljningen i Sverige inte alls varit lika stor som i många andra länder som haft fler restriktioner. Förutom pandemin har drivmedelsbranschen också påverkats kraftigt av det dramatiska oljeprisfallet, vilket inneburit sjunkande priser på drivmedel. Hur utvecklingen blir under årets sommarmånader beror bland annat på hur stor påverkan Covid-19 får på resandet och Folkhälsomyndighetens reserestriktioner.

Även om pandemin på kort sikt bidragit till färre resor och påverkat transportflöden indikerar de långsiktiga prognoserna att behovet av energi kommer att öka. Behovet drivs av både befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten. Samtidigt har vi den gemensamma klimatutmaningen där alla måste vara med och bidra så att Sverige blir klimatneutralt till 2045. Här har branschen ett stort arbete framför sig.

De fossila utsläppen ska minska med minst 85 procent till 2045 och resten tas bort genom koldioxidinfångning och kompletterande åtgärder. Samtidigt ska vi fortsätta se till att det finns drivmedel och biodrivmedel för resor och transporter i hela landet, på ett hållbart sätt. Detta är den största omställningen någonsin, som petroleum- och biodrivmedelsbranschen gör.

För att lyckas med denna omställning krävs i grunden en trygg energiförsörjning med en robust infrastruktur som kan stå emot störningar. Det handlar också om vikten av att det finns en frihandel med tanke på att drivmedelshantering är en global marknad. Vidare behöver det finnas konkurrenskraftiga lösningar. Styrmedel som utvecklas i Sverige bör utformas utifrån ett EU-perspektiv så att de kan implementeras inom hela unionen. Särskilda nationella regler för Sverige, kan annars leda till suboptimering. Genom att vara tidigt ute i en omställning kan svenska företag då få en konkurrensfördel. Om dessa grundförutsättningar finns på plats ökar möjligheterna att nå målet att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. Ett ökat behov av förnybara drivmedel gör det oerhört viktigt för de svenska företagen i branschen att fortsätta leda utvecklingen.

Johan G Andersson

VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel institutet, SPBI

Ladda ner PDF versionen av färdplansfakta