Intressant artikel av Jonas Fröberg om miljöbilar


Jonas Fröberg på Svenska Dagbladet skriver intressant och läsvärt om miljöbilar och miljöbilsdefintionen. Dessutom, att öka låginblandningen av etanol i bensin till 10 procent och FAME i diesel till 7 procent är något som SPI förespråkat sedan länge.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/nu-ar-e85-ute-i-kylan_5525241.svd 

Författare: Ulf Svahn