Här finns IVL-rapporten om ”utsikter för biodrivmedel i Sverige till 2030”


Enligt rapportens mest optimisktiska scenario kommer det att produceras ca 26 TWh biodrivmedel i Sverige år 2030. Den fullständiga rapporten är tillgänglig för nedladdning här!

Författare: Sofie Quant