Kontakt

SPBI Service AB

Nybrogatan 11
114 39 Stockholm

Telefon: 08 – 667 09 25
Fax: 08 – 667 09 54
Email: info@spbi.se

Våra medarbetare

Göran Lindell

Bitr. direktör – Skatter, beredskapslager och statistik

070-254 14 59

goran.lindell@spbi.se

Per Brännström

Chef HMS-Logistik - Beredskapslager samt VD SMC

08-667 09 47

070-667 09 48

per.brannstrom@spbi.se

Ebba Tamm

Civilingenjör – Produkter och miljöinformation

08-667 09 48

0733-81 80 82

ebba.tamm@spbi.se

Sofie Quant

Kommunikationschef & Public Affairs

08-442 60 42

070-667 30 19

sofie.quant@spbi.se