Miljö & Säkerhet

Aktivt säkerhetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med frågor inom miljö- och säkerhetsområdet.

Miljöförutsättningar

Förutsättningar för klimatförändringen.

Miljöutveckling

Oljans påverkan på miljöutvecklingen.

Miljömöjligheter

Insatser som oljebranschens genomför för att skapa framtida miljömöjligheter.

Oljeprodukters miljöpåverkan

Oljans påverkan på miljön.

SPBI:s miljötips

Våra tips, som kan fungera som en guide i vardagen.

Vad

Vad kan SPBI göra för miljön?

En stor del av SPBI:s arbete berör olika miljöfrågor. Trots det kanske det finns saker inom det här området som du anser att vår organisation inte har fokuserat tillräckligt på. I så fall får du gärna kontakta oss genom att maila spbinfo@spbi.se och lämna förslag på hur vi kan utveckla SPBI:s miljöengagemang.