Miljömöjligheter

De stora fördelarna som oljan bidragit med i form av energi, och framtagning av i samhället nödvändiga produkter och material har på senare tid ibland överskuggats av de nackdelar som förbrukningen för med sig.

Därför kan det vara bra att ta del av den mängd insatser som oljebranschens faktiskt genomför inom det här området.

Miljöprojekt

Alla de globala oljebolagen driver idag olika typer av forsknings- och utvecklingsprojekt för att ta fram produkter som minskar påverkan på miljön. Det här är inte en ny företeelse utan den här typen av insatser har pågått under en längre tid.

Eftersom allt det här arbetet handlar om att skapa framtida miljömöjligheter är det idag svårt att säkert att säga vilka lösningar som blir framgångsrika. Mot bakgrund av det är det viktigt att låta så många olika möjligheter som möjligt få utrymme i den tekniska utvecklingen.

Däremot går det redan nu att presentera en rad intressanta förnybara bränslen, lovande forskningsområden och olika typer av miljösamarbeten.

Förnybara bränslen

Nya förbränningsmetoder

Miljösamarbeten