SPBI:s Miljöprojekt

Att arbeta med miljöfrågor ger sällan några enkla svar. De föroreningar som sprids från oljeprodukter är ofta resultatet av vår strävan efter tillväxt och utveckling.

Det är svårt att hitta snabba och enkla lösningar på hur vi minskar miljöpåverkan utan att för den skull hindra vitala samhällsfunktioner.

 

Konkreta exempel på SPBI:s miljöarbete

De allra flesta håller med om att vi måste minska vårt utsläpp av växthusgaser och andra skadliga ämnen. Den här diskussionen kan trots det ibland kännas rätt abstrakt eftersom det är svårt få grepp om vad små lokala insatser kan innebära för lösningen på ett globalt problem.

SPBI vill därför visa på konkreta exempel där organisationen är med och genomför miljöprojekt som drivande partner eller expertorgan.

Genom åren har SPBI genomfört en rad olika projekt inom miljöområdet:

SPIMFAB sanerar nedlagda bensinstationer

Möjligheter för förnybara drivmedel