Oljeprodukters miljöpåverkan

Oljeprodukter används idag i som energikälla för uppvärmning och har en helt dominerande roll som drivmedel för motorfordon, båtar och flyg. Olja används också för framställning av en mängd olika produkter.

Inom den kemiska industrin används oljeprodukter exempelvis vid produktion av plaster, klädfibrer, färger, lacker, rengöringsmedel, mediciner, kosmetika och även inom livsmedelsindustrin. Genom destillationsprocesser i basoljeraffinaderier tillverkas basoljor för smörjmedel.

Världens mest efterfrågade råvara

Oljan har med sitt höga energiinnehåll och sin kemiska struktur en rad unika fördelar. Det är egenskaper som gör oljan till den mest efterfrågade råvaran i världen.

Utvinning, transporter, förädling, hantering och förbrukning av olja påverkar vår gemensamma miljö. Beroende på hur oljeprodukterna används kan effekten märkas lokalt men även spridas globalt.

För att minska oljans negativa effekter är det därför viktigt att veta vilken effekt olika typer av användning har på vår omvärld.

Så påverkas miljön av transporter

Så påverkas miljön av värme- och elproduktion

Så påverkas miljön av smörjoljor

Så påverkas miljön av den petrokemiska industrin