Petrokemiska industrins miljöpåverkan

Av världens oljeproduktion används i dag cirka 10 procent inom den petrokemiska industrin. Här blir oljan en del av exempelvis hårdplaster, syntetfibrer, färger, lacker, kosmetika, mediciner, rengöringsmedel och även inom livsmedelsindustrin. Det innebär att produkter från den petrokemiska industrin finns överallt i vår vardag.

Den petrokemiska industrin påverkar miljön på två sätt. Dels genom direkta utsläpp i sin produktion, dels genom avfall som är svårt för naturen att bryta ner.