Smörjoljors miljöpåverkan

Varje år används runt 175 000 kubikmeter smörjolja i Sverige. Smörjoljor är ett samlingsnamn för ett stort antal specialprodukter som skall smörja, kyla och rena. Närliggande produkter som hydrauloljor, skäroljor och olika typer av isoleroljor visar på den bredd av användningsområden som dessa specialoljor har i vårt samhälle. Vid användning förändras smörjoljan till sin kemiska struktur på grund av värmeutveckling från motorer eller friktion.

Oljan samlar också på sig förbränningsrester och annan smuts som kan vara farliga för människa och miljö. Därför finns det lagar som kräver att spillolja skall hanteras med aktsamhet och lämnas in på anvisade återvinningsplatser.

Insamlad smörjolja går att återanvända

Det går att samla in ungefär hälften av all smörolja medan resterande del förbrukas vid användningen. Det sker dels i form av spill och läckage, dels genom så kallad förlustsmörjning som gör det omöjligt att samla in oljan efter att den har använts.

Efter insamling kan den förbrukade smöroljan hanteras på två olika sätt. Regenerering innebär att nya basoljor framställs genom raffinering av spilloljor. Föroreningar, oxidationsprodukter och tillsatsämnen avlägsnas därmed och en basolja som är lämplig för användning i nya produkter tas fram.

Den andra möjligheten är förbränning som används om smörjoljan är allt för förorenad. Den insamlade spilloljan renas till eldningsolja och bränns i speciella anläggningar.