Nedgång i försäljningen av samtliga drivmedel under maj 2019.


Försäljningen av bensin, diesel, E85 och eldningsolja sjönk under maj månad, i jämförelse med samma period förra året. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin sjönk i maj och uppgick till ca 243 800 m3, vilket är en minskning med ca 25 500 m3 eller ca 9 % i jämförelse med maj månad 2018. Den ackumulerade försäljningen till och med maj uppgick till ca 1 109 700 m3 en minskning med ca 36 600 m3 eller ca 3 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden.

Försäljningen av diesel minskade under maj månad och uppgick till ca 487 600 m3. Vilket är en minskning med ca 37 700 m3 eller ca 7 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 2 474 100 m3 vilket är en lätt minskning med ca 16 900 eller ca 1% jämfört med samma period föregående år. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 % av HVO och max 7% FAME. HVO 100 och ren FAME säljs i separat pump och ingår inte i de här siffrorna.

Under maj 2019 uppgick E85 försäljningen till ca 5 600 m3 vilket är en minskning med ca 24 % eller ca 1 700 m3, jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 18 100 m3, en minskning med ca 15 %.

Johan G Andersson VD SPBI ” Faktorer som påverkar konsumtionen av drivmedel nedåt är bland annat att fordonen på marknaden blir mer energieffektiva, det kommer ut mer laddbara och rena elbilar på marknaden, och att tillväxten i den svenska ekonomin har börjat mattas av.”

Den ackumulerade försäljningen av eldningsolja uppgick till ca 179 400 m3 vilket är en minskning med ca 37 200 m3 eller ca 17 %, jämfört med samma period föregående år.

Maj 2019 hade en leveransdag mer än maj 2018. Allt enligt preliminära siffror, sammanställt av SCB på uppdrag av SPBI, jämfört med samma period föregående år.

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-667 06 03, E-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp