Ny VD för drivmedelsbolagens branschorganisation SPBI


Ny VD för Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet är från 1 april Johan G Andersson. Nuvarande VD Ulf Svahn, går i pension efter 14 år som VD för SPBI.

Johan G Andersson tillträder den 1 april 2019 som VD för drivmedelsbolagens branschorganisation SPBI. Johan som har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor kommer från BP-koncernen där han under 19 år haft globala och europeiska roller, inom försäljning, marknadsföring och strategiutveckling. De senast åren har han haft en position som ansvarig för BP:s globala distributörer av smörjmedel.

Johan G Andersson – ” Jag ser verkligen fram emot uppdraget som VD på SPBI, att arbeta med hållbarhet och drivmedelsfrågor och utifrån ett framtidsperspektiv ta tillvara de möjligheter och utmaningar som det innebär när drivmedelsbranschen ska ställa om från fossilt till förnybart.”

SPBI: s medlemsföretag är distributörer och raffinörer på den svenska drivmedels- och smörjmedelsmarknaden, både fossila och förnybara. Dessa är Circle K, Neste, Preem, Lantmännen, OKQ8, NYNAS samt St1.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Anne Öberg