Oförändrad drivmedelsförsäljning under mars månad


Den preliminära statistiken över drivmedelsförsäljningen i Sverige i mars 2020 visar att branschen levererade nästan samma volymer som i mars 2019, trots utmaningar med olika restriktioner i spåren av Covid-19. Bensinförsäljningen gick ner med 2,3%, eller ca 5 200 m3 till ca 223 400 m3, och diesel ökade svagt med 0,2% eller ca 1400 m3 till ca 569 200 m3.

Den ackumulerade försäljningen av bensin under första kvartalet i år ökade däremot med ca 6 200 m3 till ca 660 300 m3. Det motsvarar en ökning med ca 1 procent. Däremot minskade den ackumulerade dieselvolymen med 1,6% eller ca 25 900 m3 till ca 1 621 100 m3.

”Vi hade en stark inledning på året, men i takt med allt fler restriktioner, har vi sett hur försäljningen av drivmedel påverkats något. Under mars månad började vi se en vikande försäljning, säger Johan G Andersson, VD på SPBI. Vi kan förvänta oss att denna trend blir tydligare i april.

Prisnedgången på drivmedel i kombination med minskad efterfrågan får också effekt på branschen i Sverige. Priserna på drivmedel är idag låga och nästan 10 kronor utgörs av skatter, avgifter och moms, så det finns inte så mycket kvar att göra av priset. Även den senaste tidens prisras på råolja påverkar branschen i hög grad, men just nu är det svårt att överblicka konsekvenserna av detta på längre sikt, säger Johan G Andersson, VD på SPBI.”

Översikt över drivmedelsförsäljningen mars 2019/2020

Preliminära volymer i m3

  1. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden. 
  2. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 % av HVO och max 7 % FAME. HVO100 och ren FAME säljs i separat pump och ingår inte i de här siffrorna.

 

Presskontakt:
Johan G Andersson VD SPBI, tel. 070-667 06 03, johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, kommunikationschef & public affairs, SPBI, tel. 070 667 30 19, sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp