Oljan över 100 mbd i augusti


IEA: s (International Energy Agency) senaste månadsrapport visade på en tillgång på just över 100 mbd (miljoner fat per dag) för första gången någonsin. Stigande OPEC-produktion mer än kompenserade för säsongsrelaterad minskning inom icke-OPEC. USA ökar genom den nya tekniken kontinuerligt och var i augusti uppe i 10,9 mbd enligt EIA (Energy Information Administration). Irans produktion minskade något som en följd av USA: s sanktioner även om dessa inte ännu är i kraft. Saudiarabien, Irak, Libyen med flera mer än kompenserade för Irans minskning och OPEC: s produktion steg med 0,4 mbd.

Efterfrågeökningen förväntas ligga på 1,4 mbd för 2018 och 1,9 för 2019. Efterfrågan förväntas hamna på 99,3 mbd för 2018 och gå igenom 100-taket 2019.

Författare: Ulf Svahn