Om SPBI

Våra medarbetare

SPBI bildades 1951 för att vara expertorgan med kunskap inom de områden som medlemsbolagen och branschen har behov av. För att klara av vår uppgift har vi samlat några av Sveriges främsta experter för att arbeta med branschens viktigaste frågor.

Styrelse och organisation

Vår styrelse och organisation.

Närstående bolag

Information om närstående bolag till SPBI.

Medlemsföretag

Våra medlemsföretag.

Kommittédeltagare

Våra kommittédeltagare.

Arbetsgrupper och kommittéer

Våra arbetsgrupper och kommittéer.