Beredskapsgruppen

Arbetsgruppen behandlar frågor om lagringsskyldighet enligt Sveriges internationella åtaganden om fredskrislagring (IEA/IEP och EU) samt krigslagring. Skyldigheten regleras i Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja.

Målsättningen är att verka för att lagringen fullgörs på ett rationellt sätt ur samhällsekonomisk synpunkt inom ramen för fastställd beredskapsnivå.

Arbetsgruppen bereder SPBIs yttranden rörande utredningsförslag, framställan om ändringar etc.

 

Ordförande

Göran Lindell

 

Medlemmar

Air BP

Peter Lindemo
Robert Lindström

Circle K

Joakim Persson

Nynas

Anna Collin

OKQ8

Tonny Gammelgaard

Preem

Nils-Erik Berg

Shell Aviation

Stefan Swedin

St1

Karin Jansson
Paul Sellerholm