Driftkommittén

Kommittén arbetar med frågor som berör:

  • Gemensamma frågor om lagring och transport av olja och bensin.
  • SPBI:s yttranden om regler för oljedepåer och tankbilstransporter.
  • Rekommendationer om bästa praxis för distributionsverksamheten.

 

Ordförande

Per Brännström

 

Medlemmar

Air BP

Peter Lindenmo
Robert Lindström

Almer Oil & Chemical Storage AB

Patrik Harrysson

Circle K

Lars-Håkan Nilsson

Inter Terminals Sweden AB

Lars-Åke Nikéus

Nordic Storage AB

Örjan Hedlund
Daiva Angeldorff

Nynäs

Johan Thuresson

OKQ8

Johan Isaksson

Preem

Sten Lungberg

Scandinavian Tank Storage AB

Jonas Engelbrektsson

St1

Jonas Rylander