HMS-kommittén

Kommittén behandlar frågor om hälsa, miljö och säkerhet inom distributionsområdet. Verksamheter som behandlas är oljedepåer, tankbilstransporter och drivmedelsstationer.

Kommittén bereder också SPBI:s yttranden rörande skydds- och säkerhetsfrågor för distributionsverksamheten och tar fram rekommendationer om bästa praxis.

 

Ordförande

Per Brännström

 

Medlemmar

Circle K

Leif Dübech
Henrik Grenert

Ingo

Roland Roos

Inter Terminals

Erika Söderlind

Lantmännen

Björn Pettersson

OKQ8

Jens Andersson

Preem

Fredrik Bellman

St1

Lars-Ove Andersson
Marianne Riesel