Retailkommittén

Kommittén hanterar frågor av väsentlig art för den svenska bensinstationsverksamheten och närliggande ämnesområden:

 • EU-direktiv eller annan relevant lagstiftning eller föreskrifter med påverkan på bensinstationernas långsiktiga förutsättningar eller operativ drift
  • Konstruktion och drift av distributionsanläggningar
  • Färdiga produkter
  • Klimat och miljö
  • Säkerhet
  • Betalningssystem
  • Biltvätt
  • Butiksrelaterade krav
  • Information
  • Statistik
  • Leveranssäkerhet vid störning
 • Svensk lagstiftning enligt ovan både som effekt av europeisk eller nationellt initiativ
 • Myndighetsrelaterade frågeställningar

Kommittén hanterar inte konkurrensrelaterade frågeställningar.

 

Ordförande

Johan G Andersson