Raffinaderikommittén

Raffinaderikommittén arbetar med frågor som rör verksamheten på ett raffinaderi. Kommittén utför remissinstans för förslag till nya eller uppdaterade befintliga direktiv och förordningar inom EU inom raffinaderiernas verksamhetsområde samt även om direktivens implementering i svensk lagstiftning.

 

Ordförande

Ebba Tamm

 

Medlemmar

Nynas

Johan Nyberg
Pär-Ola Andersson

Preem

Mattias Backmark
Malin Hallin

St1 Refinery AB, Göteborg

Mikael Öberg