Skattegruppen

Skattegruppen behandlar skattefrågor som berör branschen. I första hand frågor om energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt men även moms och inkomstskattefrågor.

Målsättningen är att verka för att skattereglernas utformning anpassas till branschens operativa och administrativa förutsättningar, ej negativt påverkar konkurrensen och att produkterna ej diskrimineras ur skattesynpunkt.

Arbetsgruppen bereder SPBIs yttranden rörande utredningsförslag, framställan om ändringar etc.

 

Ordförande

Göran Lindell