Skattegruppen

Skattegruppen behandlar skattefrågor som berör branschen. I första hand frågor om energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt men även moms och inkomstskattefrågor.

Målsättningen är att verka för att skattereglernas utformning anpassas till branschens operativa och administrativa förutsättningar, ej negativt påverkar konkurrensen och att produkterna ej diskrimineras ur skattesynpunkt.

Arbetsgruppen bereder SPBIs yttranden rörande utredningsförslag, framställan om ändringar etc.

 

Ordförande

Göran Lindell

 

Medlemmar

Air BP

Peter Lindenmo
Javier Garcia

Circle K

Sara Oldenburg
Catharina Österlind

Din-X

Rolf Andersson

Lantmännen

Cecilia Lundberg

Neste

Matti Lampi

Nynäs

Lars Lindberg

OKQ8

Mikaela Sonnerby
Erik Ahlén
Karin Norgren
Johan Sandberg

Preem

Susanne Holm
Henrik Borg
Jenny Söderström
Sören Eriksson

Shell Aviation

Stefan Swedin

St1

Jessica Emilsson
Carina Näsström