Lantmännen Ekonomisk Förening

Organisationsnummer
769605-2856

Postadress
Box 30192
104 25 Stockholm

Besöksadress
St Göransgatan 160 A, Stockholm

Telefon
010-556 00 00

Webb
www.lantmannen.com

VD
Per Olof Nyman

Informationsansvarig
Madelaine Hellqvist Kongstad Kommunikationsdirektör
Lantmännen