Släckmedelscentralen – SMC

Det är ovanligt med bränder vid oljedepåer. Den enda större cisternbranden som har inträffat i Sverige skedde 1956. En viktig anledning till att så få brandincidenter inträffar på oljedepåer eller raffinaderier är ett noggrant förebyggande skydds- och säkerhetsarbete.

Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) är det anläggningsinnehavare av så kallad farlig verksamhet som ansvarar för att ha den organisation, utrustning och beredskap som behövs för att undvika allvarliga konsekvenser för människor eller miljö.

SMC bildades 1994

För att tillgodose de kraven bildade oljebolagen i Sverige 1994 företaget Släckmedelscentralen AB (SMC) som är en beredskapsorganisation. Verksamheten hanteras genom SPBI och betalas av oljebolagen i Sverige.

SMC:s främsta uppgift är att som organisation tillhandahålla kunskap och utrustning som snabbt kan sättas in vid mycket stora bränder eller industriolyckor inom oljeindustrin.

Resurserna kan också på Räddningstjänstens begäran användas vid andra typer av bränder som inte kan släckas på annat sätt.

Samarbetar med räddningstjänsterna

SMC:s operativa verksamhet hanteras genom avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

På de här platserna finns SMC:s utrustning med tillräcklig kapacitet och anpassad taktik för att effektivt kunna släcka en brand av denna storleksordning som sker vid en oljedepå.

Vid en cisternbrand är det SMC:s primära uppgift att släcka branden. Det lokala brandförsvarets uppgift är att förhindra brandspridning.

Nationell organisation

Det finns idag runt 30 oljedepåer som var och en tillhör en av de fyra resursdepåerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

På varje resursdepå finns det en SMC-koordinator som ansvarar för övningsverksamhet, utbildning, underhåll och andra SMC-frågor inom respektive region.

All personal som arbetar med SMC på respektive ort är utbildad på specialutrustningen och i cisternbrandsläckning.

Totalt finns det cirka 200 specialutbildade brandmän och runt 30 teamchefer som ser till att beredskapen fungerar året runt.

Mobil utrustning

För att kunna hantera en cisternbrand var som helst i landet arbetar SMC med mobila och modulära utrustningar som består av:

  • En dieseldriven pump med en kapacitet på 10 000 liter/minut.
  • 2 x 800 meter brandslang, diameter 150 mm.
  • 16 ton filmbildande alkoholbeständig skumvätska.
  • Inblandningsutrustning för 3 procent och 6 procent skum.
  • En skumkanon med en kapacitet på 8 000 liter/minut.

Modulerna kan antingen köras parallellt eller i serie. Utrustningen kan transporteras med lastbil eller med flygvapnets Herculesplan.

Sammanlagt har SMC åtta pumpar, åtta kanoner, 144 ton skumvätska, 4 000 m brandslang och åtta skuminblandningsenheter.

SMC genomför varje år fem till åtta stora övningar runt om i landet. Övningarna genomförs i samarbete med den lokala räddningstjänsten, oljehamnen och depåansvariga.

Baserat på erfarenheterna från övningarna utarbetas insatsplaner både för SMC och för den lokala räddningstjänsten för hur en insats ska genomföras utifrån olika scenarion.

Kontaktpersoner SMC AB

Per Brännström VD SMC AB
Tel nr: 08-667 09 47 Mobil  070-667 09 48

Krister Lindqvist SMC Koordinator region Väst, Räddningstjänsten Storgöteborg, krister.lindqvist@rsgbg.se
Tel nr: 031-384 48 09 , Mobil 0707-55 80 26

Anders Attehed SMC Koordinator Region Öst, Södertörns Brandförsvarsförbund, anders.attehed@sbff.se
Mobil 0708-54 58 06

Sven-Olov Hansson, SMC Koordinator Region Nord, Medelpads Räddningstjänstförbund,  sven-olov.hansson@sundsvall.se
Tel. nr: 060-13 58 17 Mobil 070-559 14 14

Kristoffer Stigson SMC Koordinator Region Syd, Räddningstjänsten Syd, kristoffer.stigson@rsyd.se
Mobil 0739-60 30 44