SPIMFAB

Åtgärdsprogrammet avslutades 2014

Svenska Petroleum och Biodrivmedelinstitutet, SPBI, och flertalet av drivmedelsbolagen i Sverige har under åren 1997 till 2014 undersökt och vid behov åtgärdat föroreningar i mark vid mer än 4 000 nedlagda bensinstationer. Drivmedelsbolagen har stått för alla kostnaderna, det har varit helt kostnadsfritt för fastighetsägarna. Verksamheten har bedrivits utan något vinstintresse i det gemensamma aktiebolaget SPIMFAB – SPI Miljösaneringsfond AB. Syftet med SPIMFAB har varit att undersöka och vid behov sanera föroreningar i jord och grundvatten på bensinstationsfastigheter, där försäljningen hade upphört under perioden 1 juli 1969 till 31 december 1994.

Mer information om SPIMFAB, hur undersöknings- och saneringsarbetet gått till, summering av utfört arbete och uppnådda resultat och presentation av vunna erfarenheter, projektlista över alla genomförda objekt, frågor och svar på vad som händer efter SPIMFAB, etc finns i ”Drivmedelsbolagens undersökningar och saneringar av förorenade områden, Slutrapport av SPIMFAB:s arbete under 1997 till 2014”.

Slutrapporten finns tillgänglig för nedladdning i pdf-format via länken här, alternativt så fås den i tryckt format efter kontakt med SPIMFAB:s kontor.

Nedlagda bensinstationer

Kontakt

SPIMFAB
Nybrogatan 11
114 39 Stockholm
Telefon:  08 – 663 99 30 (vx)

Anders Lönnberg (teknisk chef)
Konsult-/myndighetskontakter, avtal, juridiska frågor
Tel: 08-663 99 79
Mobil: 072-742 85 85
E-post: förnamn@spimfab.se

Martin Guldhed (VD)
Tel: 08-667 09 25
Mobil: 070-234 24 34
E-post: förnamn.efternamn@spbi.se