Styrelse och organisation

Styrelse

Ewa Björling
Styrelseledamot, Ordförande

Ulf Svahn
VD

Styrelseledamöter

Morgan Wiktorsson
VD, Circle K Sverige AB

Stefan Samuelsson
Affärsområdeschef, Retail, St1 Sverige AB

Magnus Kamryd
VD, OKQ8 AB

Petter Holland
VD, Preem AB

Rolf Allgulander
Vice VD, Produktion, Nynas AB

Magnus Kagevik
Chef division Energi, Lantmännen Energi

Carl Nyberg
VD, Neste AB

Styrelsesuppleanter

Helena Fornstedt
Senior dir.B2B&Card Sales, Circle K Sverige AB

Hilde Wahl
VD, St1 Sverige AB

Andréa Haag
Sustainability & Network
OKQ8 AB

Magnus Holm
Chef Marknad & Försäljning, Preem AB

Gert Wendroth
VD, Nynas AB

Alarik Sandrup
Näringspolitisk chef, Lantmännen

Johan Perander
Senior Account Manager
Neste AB

Organisation

SPBI struktur