Våra medarbetare

SPBI bildades 1951 för att vara expertorgan med kunskap inom de områden som medlemsbolagen och branschen har behov av. För att klara av vår uppgift har vi samlat några av Sveriges främsta experter för att arbeta med branschens viktigaste frågor. Våra experter spelar en viktig roll för SPBI, då de ser till att vi kan sprida information och kunskap, genom att presentera statistik, fakta och nyheter som rör branschen. SPBI:s experter arbetar med bland annat teknisk funktionalitet, miljö och säkerhet och driftrelaterade frågor kring användningen av drivmedel, flytande bränsle, bitumen och smörjmedel såväl ur ett logistik- som ett användarperspektiv. SPBI arbetar även med opinionsbildning, svarar på viktiga remisser samt ta fram rekommendationer för säker hantering och leder branschspecifika utbildningar. Du är varmt välkommen att kontakta oss. Läs gärna mer om våra medarbetare här.