OPEC möts 14 oktober


Då var det snart dags för OPEC att mötas igen (14 oktober i Wien) . Råoljepriset ligger stabilt runt de nivåer som har indikerats som acceptabla från flera producentländers sida. Just nu ligger OPEC:s produktion med ca  57 % uppfyllelse mot den kvoterade neddragningen. Det innebär att det finns spelrum både upp och ned. Den sjunkande dollarn har motverkats av de sista dagarnas uppgång i pris till just över 80 $ per fat. Jag tror på oförändrade produktionskvoter.

Författare: Ulf Svahn