Blogg

IEA:s månadsrapport

Produktion September 2019 var en dramatisk månad med attacker på oljeanläggningar i Saudi Arabien som ledde till stora produktionsbortfall. Enligt…

IEA: s Månadsrapport

Efterfrågan på oljeprodukter föll 160 kbd i maj 2019 jämfört med 2018, och i perioden jan-maj ökade den ’bara’ med…

IEA: s Månadsrapport

Tydlig minskning av ökningstakten i efterfrågan på olja i 4 Q 2018 med en ökning på 0,95 mbd (miljoner fat…

Riksrevisionen kritiserar Klimatklivet

Riksrevisionen kritiserar Klimatklivet för kostnadsineffektivitet när det gäller måluppfyllelse. Dessutom kritiserar man stöd till HVO-stationer då det finns redan etablerade…