Blogg

Biodrivmedel

Noterar att IEA i septembers OMR (Oil Market Report) förväntar sig att produktionen av förnybara drivmedel ökar till 2 mbd…