Blogg

OPEC möts 14 oktober

Då var det snart dags för OPEC att mötas igen (14 oktober i Wien) . Råoljepriset ligger stabilt runt de nivåer…

Biodrivmedel

Noterar att IEA i septembers OMR (Oil Market Report) förväntar sig att produktionen av förnybara drivmedel ökar till 2 mbd…