Filmer i sociala medier

Styrmedelssituation för biodrivmedel

Styrmedelssituation för biodrivmedel

Lyssna på SPBI:s VD Johan G. Andersson och Sofie Quant prata om styrmedelssituationen för biodrivmedel i Sverige, de utmaningar som finns och varför långsiktighet och förutsägbarhet är väldig viktigt.

Publicerat av SPBI – Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet Fredag 6 september 2019

Nu är SPBI:s nya VD Johan G. Andersson på plats.

Välkommen till SPBI Johan G. Andersson

Nu är SPBI:s nya VD Johan G. Andersson på plats. I den här videon får du veta mer om Johan och hur han ser på sitt nya uppdrag!

Publicerat av SPBI – Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet Torsdag 9 maj 2019

Vill du lära dig mer om de faktorer som påverkar bensin och dieselpriserna

Vill du lära dig mer

Vill du lära dig mer om de faktorer som påverkar bensin och dieselpriserna. Har du ytterligare frågor kontakta gärna oss på info@spbi.se

Publicerat av SPBI – Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet Torsdag 13 december 2018

Reduktionsplikten

Reduktionsplikten

Som en del i att nå klimatmålen, infördes i Sverige reduktionsplikt den 1:a juli 2018. Här förklarar SPBI:s tekniska expert Ebba Tamm vad reduktionsplikt är och innebär. Läs mer på https://spbi.se/faktakommentar-reduktionsplikten-2/ #SPBI #reduktionsplikt #styrmedel #klimatmål #tekniskaexpert #ebbatamm #biodrivmedel

Publicerat av SPBI – Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet Torsdag 29 november 2018

Sjunkande råoljepris

Sjunkande råoljepris

Sjunkande råoljeprisPå en månad har priset på Brent råolja sjunkit med ca 15 $/fat. Från 80 $ till ca 65 $, och som en reaktion på det har priset på både bensin och diesel sjunkit. Som vanligt är bilden komplex, men det är tydligt att fokus har skiftat från i huvudsak tillgång till efterfrågan. Läs mer om detta på vårt senaste blogginlägg. https://spbi.se/sjunkande-oljepris/ #bensin #diesel #SPBI #råoljepris #bensinpris #dieselpris #OPEC #drivmedel #SPBIblogg #UlfSvahn

Publicerat av SPBI – Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet Onsdag 21 november 2018

Varför är dieselpriset högre än bensinpriset? Titta på del två av intervjun med SPBI:s VD där han förklarar prisutvecklingen mellan bensin och diesel, och vad det beror på?

Varför är dieselpriset högre än bensinpriset? Titta på del två av intervjun med SPBI:s VD där han förklarar prisutvecklingen mellan bensin och diesel, och vad det beror på? Har du ytterligare frågor kontakta oss på info@spbi.se

Publicerat av SPBI – Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet Fredag 26 oktober 2018

Varför är priset på råolja så pass högt nu? Ulf Svahn VD på SPBI förklarar prisutvecklingen i följande video

Varför är priset på råolja så pass högt nu? Ulf Svahn VD på SPBI förklarar prisutvecklingen i följande video. Har du ytterligare frågor kontakta oss på info@spbi.se

Publicerat av SPBI – Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet Tisdag 23 oktober 2018