Filmforum

Färdplansstudio med Fossilfritt Sverige

 

Petroleoum- och biodrivmedelsbranschens position om Bonus Malus

Webinarium: Erfarenheter från Corona – Trygg energiförsörjning i vardag som kris

Drivmedelsberedskap och branschens arbete i dagens krissituation

Vilka faktorer påverkar priset på drivmedel i Sverige?

En biodrivmedelskommission som säkerställer klimatstyrning

Branschens väg fram till 2045

Lanseringen av petroleum- och biodrivmedelsbranschens färdplan

 

Månadsfilm: Tillståndsfrågor och regelförenklingar

 

SPBI summerar 2019

SPBI summerar 2019 from SPBI on Vimeo.

Frukostsemeniarium: Trygg energiförsörjning i vardag och kris

Almedalen 2019 – Hur ser drivmedelsbranschens framtida roll ut? Möjligheter, utmaningar och ansvar 

Almedalen 2019 – Hur ser drivmedelsbranschens framtida roll ut? Möjligheter, utmaningar och ansvar  from SPBI on Vimeo.

 

Almedalen 2019 – Heta Stolen

Almedalen 2019 – Heta stolen from SPBI on Vimeo.

 

Almedalen 2019 – Reduktionsplikten – blev det som politiker och branschen tänkt sig?

Almedalen 2019 – Reduktionsplikten – blev det som politiker och branschen tänkt sig? from SPBI on Vimeo.

 

Almedalen 2019 – Styrmedel och effektivitet – vad ger långsiktiga och hållbara effekter?

Almedalen 2019 – Styrmedel och effektivitet – vad ger långsiktiga och hållbara effekter? from SPBI on Vimeo.

 

Almedalen 2019 – Hur ser enerigitrender ut globalt – hur nås klimatmål och vad gör Sverige i ett globalt perspektiv?

Almedalen 2019 – Hur ser enerigitrender ut globalt – hur nås klimatmål och vad gör Sverige i ett globalt perspektiv? from SPBI on Vimeo.

 

Förnybartdirektivet RED II 27 Mars 2019

Miljöinformation om drivmedel 04 Oktober 2018

 

Miljöinformation om drivmedel from SPBI on Vimeo.

 

Styrmedel för biodrivmedel 06 Mars 2018

 

Vad är reduktionsplikt? 12 Oktober 2017

 

SPBI Seminarium, 26 Januari 2017

 

SPBI Seminarium, 11 Oktober 2016

 

Biodrivmedel framöver

 

EU-regler och stödsystem

 

Drivmedelspriset

 

Geopolitik och omvärld

 

Tillgång på olja och biodrivmedel

 

EU-direktiv och deras påverkan

 

2013 retrospektiv