Filmforum

Förnybartdirektivet RED II 27 Mars 2019


 

Miljöinformation om drivmedel 04 Oktober 2018

 

Miljöinformation om drivmedel from SPBI on Vimeo.

 

Styrmedel för biodrivmedel 06 Mars 2018

 

Vad är reduktionsplikt? 12 Oktober 2017

 

SPBI Seminarium, 26 Januari 2017

 

SPBI Seminarium, 11 Oktober 2016

 

Biodrivmedel framöver

 

EU-regler och stödsystem

 

Drivmedelspriset

 

Geopolitik och omvärld

 

Tillgång på olja och biodrivmedel

 

EU-direktiv och deras påverkan

 

2013 retrospektiv