Positioner för klimatneutral konkurrenskraft

­­Petroleum- och biodrivmedelsbranschens position om biodrivmedel och vikten av en Biodrivmedelskommission – för att nå de svenska klimatmålen

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen har i sin färdplan gjort åtaganden relaterade till biodrivmedel för att bidra till att Sverige ska bli klimatneutralt 2045 och samtidigt upprätthålla en hållbar och konkurrenskraftig mobilitet.

Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft

Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. Nu tas
avgörande steg för att göra verklighet av denna vision genom att ett antal branscher
presenterar sina färdplaner för klimatneutral konkurrenskraft.

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen position om Bonus Malus

Sverige behöver satsa på klimatstyrning där olika lösningar ges möjlighet att
bidra till minskad klimatpåverkan för resor och transporter. Petroleum- och
biodrivmedelsbranschen anser att styrmedlet Bonus Malus på lång sikt inte är ett
kostnadseffektivt styrmedel för att sänka klimatutsläppen och nå klimatmålen.
Detta styrks bland annat av Riksrevisionens granskning.

Bonus Malus infografik

Infografik om Bonus Malus