Remisser

Ett vanligt sätt i Sverige att ta in olika intressegruppers åsikter kring ett förslag är att skicka förslaget på remiss. Förfarandet är vanligt för såväl det politiska systemet med riksdag och kommunala förslag som för myndigheters förslag i olika frågor. SPBI är remissinstans i frågor som berör vår branschs förhållanden och svarar därför kontinuerligt på remisser. Frågorna hanteras inom kommittéverksamheten i SPBI Service AB där respektive kommitté hjälper till med framtagandet av svaret.

I förteckningen över aktuellt år på denna sida finns de remisser som SPBI besvarat samt SPBI:s remissvar. Många av de svar vi bedömt som intressanta finns dessutom som nedladdningsbara pdf-filer under respektive rubrik.? Har du frågor kring remissvaren är du välkommen att kontakta kansliet. Skicka gärna ett mejl till info@spbi.se.