2003

Remisser som SPBI har svarat på 2003

Finansdepartementet

Betänkande från Skattenedsättningskommittén ”Svåra skatter” (SOU 2003:38) – Dnr Fi2003/2414

Näringsdepartementet

Underlagsrapporter rörande stängning av Barsebäcks andra reaktor

Förslag till nya föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, handbok om jämförande mätning samt konsekvensutredning

Riksskatteverket

Skrivelse Dnr 2950-03/130 – Utkast till Riskskatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.