2004

Remisser som SPBI har svarat på 2004

Läkemedelsverket

Förslag till åtgärder som förenklar företagens kontakter med Läkemedelsverket. Dnr 589:2003/57325

Statens Energimyndighet

Remiss ”Föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja och kol” med tillhörande konsekvensutredning – Dnr 650-04-2266