Priset i vågskålen


Priset på råolja på världsmarknaden står just nu och väger. De beslut som OPEC med Ryssland och andra har fattat om produktionsbegränsningar på sammanlagt 1,8 mbd (miljoner fat per dag) leder till underskott i marknaden om de genomförs vilket medför prispåverkan uppåt. Kuwait var tidigt ute och sa att de hade genomfört sin del. Förmodligen en del i spelet, men även Ryssland har offentliggjort en nedgång på 0,1 mbd. Trots det har priset fallit tillbaka något och ligger idag på 55 $/fat. Iraks produktionsrekord från Basra i december samt de fortsatt ökade antalet borriggar i USA motverkar en uppgång i priset. En uppgång på nästan 90 % från lägsta siffran i maj 2016. Dessa fakta kombinerat med det fortsatt höga lagerläget i världen håller emot. Vi går en intressant vår till mötes.

Författare: Ulf Svahn