Vad är fördelarna med alkylatbensin?

Fördelarna är framförallt relaterade till miljö- och hälsofrågor.

Avgaser från en 2-taktare som körs på vanlig bensin är betydligt mer skadliga för din miljön och din hälsa än vad alkylatbensinens är. Alkylatbensinen är heller inte lika giftig för vattenlevande organismer.

Finns det några ”maskinella” risker med alkylatbensin?

Inga problem har rapporterats. Möjligen skulle det finnas en något ökad risk för att gamla packningar/slangar torkar och börjar läcka. Man skall dock vara uppmärksam även med vanlig bensin.

Kan jag köra min 2-taktare från 70-talet, 80-talet eller 90-talet på alkylatbensin?

Ja, alla 2-takts motorer som kan köras på 95 oktanig bensin, kan använda alkylatbensin i stället.

Däremot bör man kontrollera att man har fräscha packningar/slangar i bränslesystemet på äldre motorer/maskiner. Men detta skall man alltid göra oavsett vilken bensin man kör på.