RED II


Lite oväntat blev det en överenskommelse i trilogen avseende REDII. Huvudingredienser är ett högre mål förnybart, 32 %, än enligt kommissionens förslag, 27, med 14 % för transportsektorn. Inga problem för Sverige. Enda kruxet att hålla ordning på är taket på grödebaserad råvara på 7 % eller vad medlemsstaten har 2020. Då Sverige har nationellt mål på utsläppsminskning på 70 % till 2030 kommer behovet av grödebaserad råvara vara stort. Det gäller att se till att Sverige kan utnyttja det maximalt och inte utforma nationella regler som gröper ur den förmågan. EU: s kärlek till att använda multiplikatorer för styrning av vissa förnybara vägar kvarstår. Lite svårt att förstå då det inte gynnar klimatet utan bara höjer siffran.

Resultatet går parlamentets väg då palmoljebaserad biodrivmedel ska fasas ut till 2030.

Återstår dock ett antal detaljer innan allt är på plats och som alltid, ”devil is in the details”. Ändå kan man pusta ut lite grann då utfallet ser ut att bli bättre än det ursprungliga förslaget från kommissionen. Inte minst på grödebaserad råvara där kommissionen pratade i termer av utfasning.

Författare: Ulf Svahn