Remiss Förslag till föreskrifter om rapportering av incidenter, samt om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet MSB 2017-10972, 2018-0921


DNr _ 2017-10972, 2018-0921 msb

Författare: Anne Öberg