Remissvar Sjöfartsverkets förslag på föreskrifter nya farledsavgifter (SJÖFS 2018:17) samt Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (SJÖFS 2017:26) Dnr: 18-03417.


Remissvar Sjöfartsverket DNr18-03417

Författare: Anne Öberg